“STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM”

STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM

2021 – Op 28 oktober 2021 heeft de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting, met het zetten van een schep in de grond op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de aanleg van een beleeftuin van Talma Hiem in Balk.

In 2020 bestond Talma Hiem 50 jaar en dat zou heel feestelijk worden gevierd. Een onderdeel van alle festiviteiten was de aanleg van een beleeftuin naast Talma Hiem, waarvoor de A.S. Talma Stichting een geldbedrag beschikbaar heeft gesteld. Vanwege de coronacrisis, die helaas ook niet aan Talma Hiem Balk voorbijging, werden echter in 2020 alle festiviteiten afgelast. De ook uitgestelde feestelijke start van de aanleg van de beleeftuin kon gelukkig op 28 oktober jl. plaatsvinden. De werkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd dat met de aanleg van het terras en de paadjes de contouren van de tuin inmiddels zichtbaar zijn geworden. Verwacht wordt dat de bewoners van Talma Hiem vanaf het voorjaar 2022 kunnen gaan genieten van de nieuwe beleeftuin, waarbij een kwaliteitsimpuls aan het wonen in en nabij Talma Hiem is gegeven. De A.S. Talma Stichting is blij hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.

Op de foto de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting.Nieuws

RENOVATIE HUISKAMERS TALMA HOF AFGEROND

2021- Op 22 oktober 2021 zijn drie van de vijf bestuursleden van de A.S. Talma Stichting in verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord geweest om kennis te maken met Albert Hilvers, de nieuwe bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Door corona was dit niet eerder mogelijk. In 2019 en 2020 heeft Talma Hof van de...

Door naar artikel

QWIEK.UP VOOR TALMA HOF

2021 – De A.S. Talma Stichting heeft subsidie verleend aan verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord voor aanschaf van een Qwiek.up. De Qwiek.up biedt beleving in de zorg. Cliënten genieten van levensgrote beelden op het plafond of tegen de muur, ondersteund met geluid en muziek. Het ondersteunt zorgpersoneel

Door naar artikel

ORATIE VAN EVELYN FINNEMA

2021 – Evelyn Finnema hield op 5 oktober 2021 haar oratie als hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder dit jaar werd ze benoemd tot Chief Nursing Officer op het ministerie van VWS. Binnen NHL Stenden hogeschool is ze actief als lector bij het Talmalectoraat &#

Door naar artikel

ONDERHOUD KERKTOREN ENGWIERUM

2021 – De toren bij de kerk in Engwierum is weer uit de steigers nadat deze werd onderhouden afgelopen tijd. Bouwbedrijf Dijkstra de Graaf uit Engwierum voerde in opdracht van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel het onderhoud uit. Er werd gezorgd voor het herstel van voeg- en metselwerk, het herstel,

Door naar artikel

QWIEK-UP VOOR TALMA URK

2021 – De A.S. Talma Stichting heeft positief gereageerd op de subsidieaanvraag van Talma Urk voor een Qwiek-up. De voordelen van een Qwiek-up in de ouderenzorg: prikkels doseren afgestemd op de individuele cliënt; ter ondersteuning van ADL en onbegrepen gedrag; stimuleren van bewegen van ouderen; bevorderen

Door naar artikel

“Heel erg bedankt voor de hulp”

Harrie Dijkstra / Hof en Hiem

Vraag ook subsidie aan