“STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM”

STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM

2021 – Op 28 oktober 2021 heeft de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting, met het zetten van een schep in de grond op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de aanleg van een beleeftuin van Talma Hiem in Balk.

In 2020 bestond Talma Hiem 50 jaar en dat zou heel feestelijk worden gevierd. Een onderdeel van alle festiviteiten was de aanleg van een beleeftuin naast Talma Hiem, waarvoor de A.S. Talma Stichting een geldbedrag beschikbaar heeft gesteld. Vanwege de coronacrisis, die helaas ook niet aan Talma Hiem Balk voorbijging, werden echter in 2020 alle festiviteiten afgelast. De ook uitgestelde feestelijke start van de aanleg van de beleeftuin kon gelukkig op 28 oktober jl. plaatsvinden. De werkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd dat met de aanleg van het terras en de paadjes de contouren van de tuin inmiddels zichtbaar zijn geworden. Verwacht wordt dat de bewoners van Talma Hiem vanaf het voorjaar 2022 kunnen gaan genieten van de nieuwe beleeftuin, waarbij een kwaliteitsimpuls aan het wonen in en nabij Talma Hiem is gegeven. De A.S. Talma Stichting is blij hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.

Op de foto de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting.Nieuws

TALMA INNOVATIEPRIJS 2022

2022- Vanwege corona kon het Talmasymposium in 2020 en 2021 geen doorgang vinden, maar nu was het gebouw van de NHL Stenden hogeschool de plaats waar dit symposium op 19 mei 2022 georganiseerd werd. Het stokje van het Talmasymposium werd door lector Evelyn Finnema overgedragen aan Geke Dijkstra, associatielector van

Door naar artikel

BESTICKERING LIFTEN TALMA HÛS FEANWÂLDEN

2022 – Mede door een gift van de A.S. Talma Stichting kon het project bestickering van de liften in Talma Hûs worden gerealiseerd. Hierdoor wordt het ‘dwalen’ van bewoners verminderd en blijven zij bij deze stickers staan/zitten om ze te bewonderen. De bestickering creëert dus meer rust bij de

Door naar artikel

MEDISCHE APPARATUUR SIONSBERG AANGESCHAFT

2022 – Wethouder Jouke Douwe de Vries van gemeente Noardeast-Fryslân en gedelegeerden van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân en de A.S. Talma Stichting werden uitgenodigd voor een rondleiding in Sionsberg Netwerk Ziekenhuis in Dokkum. Medewerkers vertelden over de nieuwe medische apparatuur die zij

Door naar artikel

RENOVATIE ZITHOEK TUIN TALMA HOEVE FEANWÂLDEN

2022 – De A.S. Talma Stichting heeft positief gereageerd op de subsidieaanvraag van Talma Hoeve in Feanwâlden voor renovatie van de tuin van de zithoek nabij de hoofdingang. Momenteel is dit gedeelte van de tuin niet aantrekkelijk voor bewoners om te gaan zitten. Na renovatie van de tuin van deze zithoek bij de

Door naar artikel

SUBSIDIE HISTORISCHE ROUTE FEANWÂLDEN

2022 – De initiatiefnemers van het project Historische Route Feanwâlden zijn blij dat mede door een gift van de A.S. Talma Stichting hun project kan worden gerealiseerd. Op 45 plekken met een cultureel/historische waarde voor het dorp wordt een fotobord geplaatst. Op een viertal plekken wordt ook aandacht

Door naar artikel

“Heel erg bedankt voor de hulp”

Harrie Dijkstra / Hof en Hiem

Vraag ook subsidie aan