“STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM”

STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM

2021 – Op 28 oktober 2021 heeft de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting, met het zetten van een schep in de grond op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de aanleg van een beleeftuin van Talma Hiem in Balk.

In 2020 bestond Talma Hiem 50 jaar en dat zou heel feestelijk worden gevierd. Een onderdeel van alle festiviteiten was de aanleg van een beleeftuin naast Talma Hiem, waarvoor de A.S. Talma Stichting een geldbedrag beschikbaar heeft gesteld. Vanwege de coronacrisis, die helaas ook niet aan Talma Hiem Balk voorbijging, werden echter in 2020 alle festiviteiten afgelast. De ook uitgestelde feestelijke start van de aanleg van de beleeftuin kon gelukkig op 28 oktober jl. plaatsvinden. De werkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd dat met de aanleg van het terras en de paadjes de contouren van de tuin inmiddels zichtbaar zijn geworden. Verwacht wordt dat de bewoners van Talma Hiem vanaf het voorjaar 2022 kunnen gaan genieten van de nieuwe beleeftuin, waarbij een kwaliteitsimpuls aan het wonen in en nabij Talma Hiem is gegeven. De A.S. Talma Stichting is blij hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.

Op de foto de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting.Nieuws

SUBSIDIE HISTORISCHE ROUTE FEANWÂLDEN

2022 – De initiatiefnemers van het project Historische Route Feanwâlden zijn blij dat mede door een gift van de A.S. Talma Stichting hun project kan worden gerealiseerd. Op 45 plekken met een cultureel/historische waarde voor het dorp wordt een fotobord geplaatst. Op een viertal plekken wordt ook aandacht

Door naar artikel

NIEUWE FACILITEITEN TALMA STATE HEEG

2022 – Er is een subsidiebedrag toegekend aan Talma State in Heeg voor het realiseren van een aantal faciliteiten dichtbij de bewonersappartementen. Zo zal er in het Atrium een kleine maar compacte keuken geplaatst worden, zodat bewoners meer mogelijkheden hebben om hier gezamenlijk koffie te drinken of andere

Door naar artikel

INRICHTING HOSPICE TALMA URK

2022 – De A.S. Talma Stichting heeft positief gereageerd op de subsidieaanvraag van Talma Urk voor de inventaris en inrichting van een hospice voor de terminale zorg. Op de nieuwbouwlocatie De Hofstee zal een appartement speciaal worden ingericht voor deze terminale zorg. Het palliatieve team van Talma Urk heeft

Door naar artikel

RENOVATIE HUISKAMERS TALMA HOF AFGEROND

2021- Op 22 oktober 2021 zijn drie van de vijf bestuursleden van de A.S. Talma Stichting in verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord geweest om kennis te maken met Albert Hilvers, de nieuwe bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Door corona was dit niet eerder mogelijk. In 2019 en 2020 heeft Talma Hof van de...

Door naar artikel

QWIEK.UP VOOR TALMA HOF

2021 – De A.S. Talma Stichting heeft subsidie verleend aan verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord voor aanschaf van een Qwiek.up. De Qwiek.up biedt beleving in de zorg. Cliënten genieten van levensgrote beelden op het plafond of tegen de muur, ondersteund met geluid en muziek. Het ondersteunt zorgpersoneel

Door naar artikel

“Heel erg bedankt voor de hulp”

Harrie Dijkstra / Hof en Hiem

Vraag ook subsidie aan