“STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM”

STARTSEIN AANLEG BELEEFTUIN TALMA HIEM

2021 – Op 28 oktober 2021 heeft de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting, met het zetten van een schep in de grond op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de aanleg van een beleeftuin van Talma Hiem in Balk.

In 2020 bestond Talma Hiem 50 jaar en dat zou heel feestelijk worden gevierd. Een onderdeel van alle festiviteiten was de aanleg van een beleeftuin naast Talma Hiem, waarvoor de A.S. Talma Stichting een geldbedrag beschikbaar heeft gesteld. Vanwege de coronacrisis, die helaas ook niet aan Talma Hiem Balk voorbijging, werden echter in 2020 alle festiviteiten afgelast. De ook uitgestelde feestelijke start van de aanleg van de beleeftuin kon gelukkig op 28 oktober jl. plaatsvinden. De werkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd dat met de aanleg van het terras en de paadjes de contouren van de tuin inmiddels zichtbaar zijn geworden. Verwacht wordt dat de bewoners van Talma Hiem vanaf het voorjaar 2022 kunnen gaan genieten van de nieuwe beleeftuin, waarbij een kwaliteitsimpuls aan het wonen in en nabij Talma Hiem is gegeven. De A.S. Talma Stichting is blij hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.

Op de foto de heer Jelle Lemstra, voorzitter van de A.S. Talma Stichting.Nieuws

TALMA INNOVATIEPRIJS 2023

2023 – Op 8 juni 2023 vond voor de 10e keer het Talmasymposium plaats; dit jaar gehouden bij Talma Hûs in Feanwâlden. De pitches (korte presentatie van een dienst of product) werden verzorgd door vijf verschillende Talma instellingen. De A.S. Talma Stichting geeft met ingang van 2023 een financiële vergoeding

Door naar artikel

JBL BOXEN AANGESCHAFT IN TALMA HÛS EN TALMA HOEVE IN FEANWÂLDEN

2023 – In Talma Hûs zijn 3 JBL boxen en in Talma Hoeve is een JBL Party Box aangeschaft na subsidie van de A.S. Talma Stichting. De meerwaarde van het gebruik van JBL boxen is dat muziek individueel kan worden afgespeeld, bijvoorbeeld bij iemand die bedlegerig is. Zo kan men muziek afspelen die aansluit bij...

Door naar artikel

MEUBILERING DRIE NIEUWE RESPIJT KAMERS EN NIEUWE DUOFIETS VOOR TALMA BORGH APELDOORN

2023 – De A.S. Talma Stichting heeft subsidie toegekend aan Talma Borgh in Apeldoorn voor de meubilering van drie nieuwe respijt kamers.  De verbouwing van enkele kantoren tot drie ruime logeer/respijt appartementen leidt tot een uitgebreider zorgaanbod van Talma Borgh. Door het leveren van respijtzorg kan

Door naar artikel

TALMA INNOVATIEPRIJS 2022

2022- Vanwege corona kon het Talmasymposium in 2020 en 2021 geen doorgang vinden, maar nu was het gebouw van de NHL Stenden hogeschool de plaats waar dit symposium op 19 mei 2022 georganiseerd werd. Het stokje van het Talmasymposium werd door lector Evelyn Finnema overgedragen aan Geke Dijkstra, associatielector van

Door naar artikel

BESTICKERING LIFTEN TALMA HÛS FEANWÂLDEN

2022 – Mede door een gift van de A.S. Talma Stichting kon het project bestickering van de liften in Talma Hûs worden gerealiseerd. Hierdoor wordt het ‘dwalen’ van bewoners verminderd en blijven zij bij deze stickers staan/zitten om ze te bewonderen. De bestickering creëert dus meer rust bij de

Door naar artikel

“Heel erg bedankt voor de hulp”

Harrie Dijkstra / Hof en Hiem

Vraag ook subsidie aan