“MEDISCHE APPARATUUR SIONSBERG AANGESCHAFT”

MEDISCHE APPARATUUR SIONSBERG AANGESCHAFT

2022 – Wethouder Jouke Douwe de Vries van gemeente Noardeast-Fryslân en gedelegeerden van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân en de A.S. Talma Stichting werden uitgenodigd voor een rondleiding in Sionsberg Netwerk Ziekenhuis in Dokkum. Medewerkers vertelden over de nieuwe medische apparatuur die zij gebruiken op o.a. de spoedpolikliniek en de Long Covid Poli. Deze apparatuur kon worden aangeschaft mede dankzij financiële bijdragen van beide stichtingen en de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Volgens Melvin Mac Gillavry en Ria Talstra van de Raad van Bestuur van Sionsberg blijkt hieruit weer hoe sterk de betrokkenheid vanuit de eigen regio bij Sionsberg is. Zij zijn dan ook erg blij met de steun vanuit de A.S. Talma Stichting, de Stichting Steunfonds en de gemeenteraad. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vernieuwing en verdere verbetering van de zorg die Sionsberg Netwerk Ziekenhuis te bieden heeft.

Op de foto van links naar rechts: Lolke Folkertsma, skathâlder van beide stichtingen, voorzitter Gré van der Goot van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân, wethouder Jouke Douwe de Vries, secretaris Sibbele Haarsma van de A.S. Talma Stichting, Melvin Mac Gillavry en Ria Talstra van de Raad van Bestuur van Sionsberg Netwerk Ziekenhuis.

Nieuws

TALMA INNOVATIEPRIJS 2023

2023 – Op 8 juni 2023 vond voor de 10e keer het Talmasymposium plaats; dit jaar gehouden bij Talma Hûs in Feanwâlden. De pitches (korte presentatie van een dienst of product) werden verzorgd door vijf verschillende Talma instellingen. De A.S. Talma Stichting geeft met ingang van 2023 een financiële vergoeding

Door naar artikel

JBL BOXEN AANGESCHAFT IN TALMA HÛS EN TALMA HOEVE IN FEANWÂLDEN

2023 – In Talma Hûs zijn 3 JBL boxen en in Talma Hoeve is een JBL Party Box aangeschaft na subsidie van de A.S. Talma Stichting. De meerwaarde van het gebruik van JBL boxen is dat muziek individueel kan worden afgespeeld, bijvoorbeeld bij iemand die bedlegerig is. Zo kan men muziek afspelen die aansluit bij...

Door naar artikel

MEUBILERING DRIE NIEUWE RESPIJT KAMERS EN NIEUWE DUOFIETS VOOR TALMA BORGH APELDOORN

2023 – De A.S. Talma Stichting heeft subsidie toegekend aan Talma Borgh in Apeldoorn voor de meubilering van drie nieuwe respijt kamers.  De verbouwing van enkele kantoren tot drie ruime logeer/respijt appartementen leidt tot een uitgebreider zorgaanbod van Talma Borgh. Door het leveren van respijtzorg kan

Door naar artikel

TALMA INNOVATIEPRIJS 2022

2022- Vanwege corona kon het Talmasymposium in 2020 en 2021 geen doorgang vinden, maar nu was het gebouw van de NHL Stenden hogeschool de plaats waar dit symposium op 19 mei 2022 georganiseerd werd. Het stokje van het Talmasymposium werd door lector Evelyn Finnema overgedragen aan Geke Dijkstra, associatielector van

Door naar artikel

BESTICKERING LIFTEN TALMA HÛS FEANWÂLDEN

2022 – Mede door een gift van de A.S. Talma Stichting kon het project bestickering van de liften in Talma Hûs worden gerealiseerd. Hierdoor wordt het ‘dwalen’ van bewoners verminderd en blijven zij bij deze stickers staan/zitten om ze te bewonderen. De bestickering creëert dus meer rust bij de

Door naar artikel

“Heel erg bedankt voor de hulp”

Harrie Dijkstra / Hof en Hiem

Vraag ook subsidie aan