“NIEUWS van de A.S. Talma Stichting”

Categorie: Nieuws

Talmalectoraat NHL

2017 – In 2005 heeft de A.S. Talma Stichting samen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) het lectoraat ”Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd” in het leven geroepen. De A.S. Talma Stichting heeft besloten om ook voor de 3e fase (1 maart 2018 – 28 februari 2023) jaarlijks een bedrag

Door naar artikel

Scholing DCM in Talma Hoeve

2016 – Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden kreeg van de A.S. Talma Stichting een subsidie voor scholing DCM (Dementia Care Mapping) voor medewerkers, vrijwilligers en eerste contactpersonen. Deze scholing ondersteunt de omzetting van een medisch model benadering naar een psychosociale benadering, waarbij

Door naar artikel

PROJECT TRANSITIE NAAR THUISZORG TALMA BORGH

2016 – De A.S. Talma Stichting heeft het mogelijk gemaakt dat Talma Borgh te Apeldoorn tijdelijk een projectleider kon aanstellen voor de extramurale zorgafdeling. De projectleider heeft het proces van het omzetten van de extramurale werkwijze op deze afdeling naar de werkwijze van de thuiszorg voor zowel de

Door naar artikel

Week van kunst & cultuur

2016 – De A.S. Talma Stichting heeft een subsidiebedrag beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het project “de week van kunst en cultuur” in Doniahiem te Sint Nicolaasga. Dit project is gecombineerd met het thema van de Kinderboekenweek “opa’s en oma’s”. Een groot deel van

Door naar artikel

Duo-rolstoelfiets met trapondersteuning voor Vegelin State

2016 – Maandagmorgen 29 februari was een bijzondere ochtend in Vegelin State. De heren Sibbele Haarsma (secretaris) en Jelle Lemstra (bestuurslid) van de A.S. Talma Stichting boden de bewoners van Vegelin State een mooie duofiets met trapondersteuning aan. De locatiemanager van Vegelin State, mevrouw Miranda

Door naar artikel

Subsidie voor start up au-pair bij ouderen

2016 – De A.S. Talma Stichting stelt subsidie beschikbaar voor het opzetten van een organisatie die au pairs gaat verbinden aan ouderen, te beginnen in Friesland. Daarnaast is dit geldbedrag bedoeld om tegelijkertijd nieuwe bronnen van sociale ondersteuning aan te boren. In 2015 nam Hof en Hiem Thuiszorg het

Door naar artikel

Cornelia Hoeve

2015 – De Cornelia Hoeve in Eastergea is een woonzorgboerderij voor 12 dementerende senioren. Samen met de woonbegeleiders vormen de bewoners als het ware een ‘groot gezin’. Gezamenlijk doen ze dagelijkse activiteiten als koken, koffie drinken, schoonmaken, tuinieren, wandelen, kortom: leven. De

Door naar artikel

Talma Hûs Feanwâlden

2014/2015 – De A.S. Talma Stichting een verzoek van verpleeghuis Talma Hûs in Feanwâlden gehonoreerd voor de aanschaf van 20 ballendekens, als hulp om psychogeriatrische bewoners te kalmeren en hun zintuigen te stimuleren, en voor  het aanbrengen van muur- en plafondschilderingen in de snoezelkamer.

Door naar artikel