“NIEUWS van de A.S. Talma Stichting”

Categorie: Nieuws

Vervolgtraject Sociaal Goud

2017 – In 2016 heeft de A.S. Talma Stichting subsidie gegeven aan Zorggroep Hof en Hiem voor een start up au pair bij ouderen. Inmiddels zijn er experimenten uitgevoerd met inwonende au pairs, buddy’s en buurt au pairs. De organisatie Sociaal Goud wil de bewezen praktijken met de buddy’s en de au

Door naar artikel

Braintrainer Talma Borgh

2017 – Woonzorgcentrum Talma Borgh in Apeldoorn heeft een verzoek gedaan om subsidie voor de aanschaf van een Braintrainer, waarop positief is gereageerd door de A.S. Talma Stichting. De Braintrainer is een systeem dat ouderen met beginnende dementie of Alzheimer helpt het denkvermogen en het geheugen te

Door naar artikel

Talma Innovatieprijs

2017 – De A.S. Talma Stichting heeft besloten om jaarlijks een trofee en een geldbedrag van € 2,500,00 ter beschikking te stellen voor de winnaar van de Talma Innovatieprijs. Door het Talmalectoraat wordt in samenwerking met de zes Talma instellingen jaarlijks een Talmasymposium georganiseerd voor de

Door naar artikel

Talmalectoraat NHL Stenden hogeschool

2017 – In 2005 heeft de A.S. Talma Stichting samen met NHL Stenden hogeschool het lectoraat ”Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd” in het leven geroepen. De A.S. Talma Stichting heeft besloten om ook voor de 3e fase (1 maart 2018 – 28 februari 2023) jaarlijks een bedrag van € 50.000,00

Door naar artikel

Scholing DCM in Talma Hoeve

2016 – Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden kreeg van de A.S. Talma Stichting een subsidie voor scholing DCM (Dementia Care Mapping) voor medewerkers, vrijwilligers en eerste contactpersonen. Deze scholing ondersteunt de omzetting van een medisch model benadering naar een psychosociale benadering, waarbij

Door naar artikel

PROJECT TRANSITIE NAAR THUISZORG TALMA BORGH

2016 – De A.S. Talma Stichting heeft het mogelijk gemaakt dat Talma Borgh te Apeldoorn tijdelijk een projectleider kon aanstellen voor de extramurale zorgafdeling. De projectleider heeft het proces van het omzetten van de extramurale werkwijze op deze afdeling naar de werkwijze van de thuiszorg voor zowel de

Door naar artikel

Week van kunst & cultuur

2016 – De A.S. Talma Stichting heeft een subsidiebedrag beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het project “de week van kunst en cultuur” in Doniahiem te Sint Nicolaasga. Dit project is gecombineerd met het thema van de Kinderboekenweek “opa’s en oma’s”. Een groot deel van

Door naar artikel

Duo-rolstoelfiets met trapondersteuning voor Vegelin State

2016 – Maandagmorgen 29 februari was een bijzondere ochtend in Vegelin State. De heren Sibbele Haarsma (secretaris) en Jelle Lemstra (bestuurslid) van de A.S. Talma Stichting boden de bewoners van Vegelin State een mooie duofiets met trapondersteuning aan. De locatiemanager van Vegelin State, mevrouw Miranda

Door naar artikel

“Heel erg bedankt voor de hulp”

Harrie Dijkstra / Hof en Hiem

Vraag ook subsidie aan